Bình Dương: Cháy lớn ở công ty bán buôn vật liệu xây dựng hệ thống cấp nước

Cháy ở công ty bán buôn vật liệu xây dựng hệ thống cấp nước ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy ở công ty bán buôn vật liệu xây dựng hệ thống cấp nước ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Cháy ở công ty bán buôn vật liệu xây dựng hệ thống cấp nước ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top