Bình Dương: Cháy lớn ở cơ sở tái chế hạt nhựa và sản xuất đồ gỗ

Lên top