Bình Dương: Cháy lớn nhà xưởng chứa lốp xe sát khu nhà trọ

Sau 6 giờ dập lửa đám cháy mới được khống chế.
Sau 6 giờ dập lửa đám cháy mới được khống chế.
Sau 6 giờ dập lửa đám cháy mới được khống chế.