Bình Dương: Bố trí thêm các điểm tiêm vaccine cho người lao động

Tỉnh Bình Dương có độ phủ vaccine tương đối cao, toàn tỉnh đã tiêm được 4,2 triệu liều, trong đó mũi 2 đã được gần 1,8 triệu liều. Ảnh: Đ.T
Tỉnh Bình Dương có độ phủ vaccine tương đối cao, toàn tỉnh đã tiêm được 4,2 triệu liều, trong đó mũi 2 đã được gần 1,8 triệu liều. Ảnh: Đ.T
Tỉnh Bình Dương có độ phủ vaccine tương đối cao, toàn tỉnh đã tiêm được 4,2 triệu liều, trong đó mũi 2 đã được gần 1,8 triệu liều. Ảnh: Đ.T
Lên top