Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

Bình Dương phát hiện 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước sau lễ. Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả các trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương phát hiện 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước sau lễ. Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả các trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương phát hiện 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước sau lễ. Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả các trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đình Trọng
Lên top