Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

Bình Dương có 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi được về nhà. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương có 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi được về nhà. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương có 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi được về nhà. Ảnh: Dương Bình
Lên top