Bình Dương: 47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 đều âm tính

47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 ở chung cư Ehome 4 tại Bình Dương đều âm tính. Ảnh: Đình Trọng
47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 ở chung cư Ehome 4 tại Bình Dương đều âm tính. Ảnh: Đình Trọng
47 trường hợp F1 của bệnh nhân 1980 ở chung cư Ehome 4 tại Bình Dương đều âm tính. Ảnh: Đình Trọng
Lên top