Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

Khoảng 14.000 người lao động chưa nhận gói hỗ trợ 800.000 đồng.
Khoảng 14.000 người lao động chưa nhận gói hỗ trợ 800.000 đồng.
Khoảng 14.000 người lao động chưa nhận gói hỗ trợ 800.000 đồng.
Lên top