Bình Định:Lắp đặt hệ thống giám sát hành trình cho tất cả tàu cá trước 1.4

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.
Lên top