Bình Định yêu cầu làm rõ vụ bờ kè "chưa bàn giao đã bị sóng đánh hỏng"

Hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa có chiều dài hơn 600m.
Hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa có chiều dài hơn 600m.
Hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa có chiều dài hơn 600m.
Lên top