Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Ảnh: Điện lực miền Trung
Ảnh: Điện lực miền Trung
Ảnh: Điện lực miền Trung
Lên top