Bình Định và Quảng Nam: Lũ rút đến đâu, thiệt hại, hoang tàn lộ ra đến đó

Sạt lở cuốn trôi hàng chục căn nhà ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Sạt lở cuốn trôi hàng chục căn nhà ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Sạt lở cuốn trôi hàng chục căn nhà ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top