Bình Định triển khai hệ thống phần mềm họp không giấy

Một cuộc họp tại UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: N.TRI
Một cuộc họp tại UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: N.TRI
Một cuộc họp tại UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: N.TRI
Lên top