Bình Định: Triển khai chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà

Bình Định thực hiện thí điểm chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID - 19 tại nhà.
Bình Định thực hiện thí điểm chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID - 19 tại nhà.
Bình Định thực hiện thí điểm chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID - 19 tại nhà.
Lên top