Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Định: Tổng kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn

Chờ khám chữa bệnh BHYT.
Chờ khám chữa bệnh BHYT.