Bình Định tiếp tục tìm hành khách chung chuyến bay với bệnh nhân 6601

Nhà ga Cảng hàng không Phù Cát
Nhà ga Cảng hàng không Phù Cát
Nhà ga Cảng hàng không Phù Cát
Lên top