Bình Định tiến gần ngưỡng 1.000 ca bệnh COVID-19

Một điểm chờ lấy mẫu xét nghiệm    Ảnh DT
Một điểm chờ lấy mẫu xét nghiệm Ảnh DT
Một điểm chờ lấy mẫu xét nghiệm Ảnh DT
Lên top