Bình Định thuê máy bay đưa người khó khăn từ vùng dịch về quê

Ông Nguyễn Phi Long kiểm tra một điểm phòng chống dịch    
Ảnh: Cổng TTĐT BĐ
Ông Nguyễn Phi Long kiểm tra một điểm phòng chống dịch Ảnh: Cổng TTĐT BĐ
Ông Nguyễn Phi Long kiểm tra một điểm phòng chống dịch Ảnh: Cổng TTĐT BĐ
Lên top