Bình Định: Thành lập thị xã Hoài Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: H.Nguyễn
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: H.Nguyễn
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: H.Nguyễn
Lên top