Bình Định: Tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ vẫn tăng

Tình hình tàu cá và ngư dân Bình Định bị nước ngoài bắt giữ không có chiều hướng suy giảm. Ảnh: minh họa.
Tình hình tàu cá và ngư dân Bình Định bị nước ngoài bắt giữ không có chiều hướng suy giảm. Ảnh: minh họa.
Tình hình tàu cá và ngư dân Bình Định bị nước ngoài bắt giữ không có chiều hướng suy giảm. Ảnh: minh họa.
Lên top