Bình Định: Sơ tán dân vùng xung yếu, cho học sinh nghỉ học vì bão số 12

Lên top