Bình Định: "Siết" quản lý du lịch, dừng đi nước ngoài để chống COVID - 19

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sân bay Phù Cát.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sân bay Phù Cát.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sân bay Phù Cát.
Lên top