Bình Định: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chi sai hàng trăm triệu đồng

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: T.Văn
Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: T.Văn
Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: T.Văn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top