Bình Định: Phải hoàn thành sơ tán dân trước trưa 10.11

Rất nhiều người dân TP.Quy Nhơn dùng bao cát chằng chống, che chắn nhà cửa.
Rất nhiều người dân TP.Quy Nhơn dùng bao cát chằng chống, che chắn nhà cửa.
Rất nhiều người dân TP.Quy Nhơn dùng bao cát chằng chống, che chắn nhà cửa.
Lên top