Bình Định: Nhiều cây bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

Lên top