Bình Định: Nhà nghỉ miễn phí cho người dân trú bão

Hai nhà nghỉ hỗ trợ miễn phí cho người dân lưu trú ngày mưa bão.
Hai nhà nghỉ hỗ trợ miễn phí cho người dân lưu trú ngày mưa bão.
Hai nhà nghỉ hỗ trợ miễn phí cho người dân lưu trú ngày mưa bão.
Lên top