Bình Định: Nhà máy nước sạch cấp nước phèn?

Điệp khúc thiếu nước sạch vào mùa nắng nóng vẫn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Điệp khúc thiếu nước sạch vào mùa nắng nóng vẫn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Điệp khúc thiếu nước sạch vào mùa nắng nóng vẫn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Lên top