Bình Định: Nguy cơ tai nạn khi qua cầu bêtông lát ván gỗ

Người dân thôn O3 chặt cây lồ ô, tre và cưa ván để đi tạm. Ảnh: N.T
Người dân thôn O3 chặt cây lồ ô, tre và cưa ván để đi tạm. Ảnh: N.T
Người dân thôn O3 chặt cây lồ ô, tre và cưa ván để đi tạm. Ảnh: N.T
Lên top