Bình Định lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID - 19

Tỉnh Bình Định triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Tỉnh Bình Định triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Tỉnh Bình Định triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Lên top