Bình Định: Khiển trách trưởng công an xã nhờ người đi học lấy bằng giả

Bản photo bằng đại học giả mang tên ông Đoàn Văn Hoài bị lộ ra ngoài.
Bản photo bằng đại học giả mang tên ông Đoàn Văn Hoài bị lộ ra ngoài.
Bản photo bằng đại học giả mang tên ông Đoàn Văn Hoài bị lộ ra ngoài.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top