Bình Định hoàn thành tiếp nhận 343 công dân về từ Nhật Bản

Tỉnh Bình Định tiếp nhận, cách ly y tế 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản. Ảnh: N.P
Tỉnh Bình Định tiếp nhận, cách ly y tế 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản. Ảnh: N.P
Tỉnh Bình Định tiếp nhận, cách ly y tế 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản. Ảnh: N.P
Lên top