Bình Định: Hàng loạt “quan xã” dính sai phạm đất đai

Người dân gửi đơn phản ánh lên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: N.T
Người dân gửi đơn phản ánh lên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: N.T
Người dân gửi đơn phản ánh lên lãnh đạo tỉnh. Ảnh: N.T
Lên top