Bình Định: Giảm 50% tiền thuê trọ trong mùa dịch COVID-19

Chủ trọ nhắn tin giảm 50% tiền thuê trọ.
Chủ trọ nhắn tin giảm 50% tiền thuê trọ.
Chủ trọ nhắn tin giảm 50% tiền thuê trọ.
Lên top