Bình Định: Đình chỉ chủ tịch xã vì để dịch lây lan trong cộng đồng

Phong tỏa đường vào ổ dịch Ân Tường Tây
Phong tỏa đường vào ổ dịch Ân Tường Tây
Phong tỏa đường vào ổ dịch Ân Tường Tây
Lên top