Bình Định: Đi hơn 1.000km để cứu hộ 2 cá thể động vật quý hiếm

Ca thể tê tê Java, thuộc loài nguy cấp quý hiếm, nhóm IB, có trọng lượng 0,5kg. Ảnh: Kiểm lâm.
Ca thể tê tê Java, thuộc loài nguy cấp quý hiếm, nhóm IB, có trọng lượng 0,5kg. Ảnh: Kiểm lâm.
Ca thể tê tê Java, thuộc loài nguy cấp quý hiếm, nhóm IB, có trọng lượng 0,5kg. Ảnh: Kiểm lâm.
Lên top