Bình Định: Di dời 1.000 hộ dân, cấm biển để ứng phó với bão số 6

Người dân khẩn trương sửa chữa là kè biển Nhơn Hải.
Người dân khẩn trương sửa chữa là kè biển Nhơn Hải.
Người dân khẩn trương sửa chữa là kè biển Nhơn Hải.
Lên top