Bình Định cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 5

Hàng chục ngàn hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, vùng sạt lở chưa đảm bảo an toàn khi xảy ra bão lũ. Ảnh tư liệu
Hàng chục ngàn hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, vùng sạt lở chưa đảm bảo an toàn khi xảy ra bão lũ. Ảnh tư liệu
Hàng chục ngàn hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, vùng sạt lở chưa đảm bảo an toàn khi xảy ra bão lũ. Ảnh tư liệu
Lên top