Bình Định chi viện 25 y, bác sĩ cho Đà Nẵng để chống dịch COVID-19

Người dân được kiểm tra thân nhiệt tại các cơ sở y tế. Ảnh: T.Đ
Người dân được kiểm tra thân nhiệt tại các cơ sở y tế. Ảnh: T.Đ
Người dân được kiểm tra thân nhiệt tại các cơ sở y tế. Ảnh: T.Đ
Lên top