Bình Định chi 100 tỉ làm kè biển Nhơn Hải

kè biển Nhơn Hải bị hư hỏng sau bão sô 5. Ảnh: N.T
kè biển Nhơn Hải bị hư hỏng sau bão sô 5. Ảnh: N.T
kè biển Nhơn Hải bị hư hỏng sau bão sô 5. Ảnh: N.T
Lên top