Bình Định: Cháy lớn tại doanh nghiệp có chứa hàng chục tấn khí gas