Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bình Định báo cáo Thủ tướng về tàu đóng mới theo nghị định 67 "mắc cạn"

Tỉnh Bình Định có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ. Ảnh: N.T
Tỉnh Bình Định có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ. Ảnh: N.T
Tỉnh Bình Định có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 hết hạn bảo hiểm phải nằm bờ. Ảnh: N.T
Lên top