Bình Định: 30 người bay cùng bệnh nhân 6601 âm tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm xuyên đêm xác nhận 30 hành khách âm tính với SARS-CoV-2
Ảnh: Viện SR-KST-CT Quy Nhơn
Kết quả xét nghiệm xuyên đêm xác nhận 30 hành khách âm tính với SARS-CoV-2 Ảnh: Viện SR-KST-CT Quy Nhơn
Kết quả xét nghiệm xuyên đêm xác nhận 30 hành khách âm tính với SARS-CoV-2 Ảnh: Viện SR-KST-CT Quy Nhơn
Lên top