Bịn rịn tiễn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ

Người thân xúc động tiễn tân binh lên đường. Ảnh: Trần Tuấn
Người thân xúc động tiễn tân binh lên đường. Ảnh: Trần Tuấn
Người thân xúc động tiễn tân binh lên đường. Ảnh: Trần Tuấn