Biểu dương 30 thanh niên, sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia

30 thanh niên, sinh viên được biểu dương. Ảnh: P.V
30 thanh niên, sinh viên được biểu dương. Ảnh: P.V
30 thanh niên, sinh viên được biểu dương. Ảnh: P.V
Lên top