Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Biệt động Sài Gòn kể chuyện đánh địch Tết Mậu Thân 1968

Bà Chín Nghĩa thăm lại căn hầm nơi cất giấu vũ khí tấn công nội ô Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Trường Sơn.
Bà Chín Nghĩa thăm lại căn hầm nơi cất giấu vũ khí tấn công nội ô Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Trường Sơn.