Biệt đội giải cứu các “sứ giả bầu trời”

Chim trời bị mắc bẫy và bị giết thịt trong các nhà hàng đặc sản chim trời. Ảnh: DDH
Chim trời bị mắc bẫy và bị giết thịt trong các nhà hàng đặc sản chim trời. Ảnh: DDH
Chim trời bị mắc bẫy và bị giết thịt trong các nhà hàng đặc sản chim trời. Ảnh: DDH
Lên top