Biến thể mới của virus SARS-CoV-2: Chưa ảnh hưởng đến vaccine COVID-19 của Việt Nam

Tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam (NanoCovax) mũi 2 cho người tình nguyện sáng ngày 14.1.2021. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam (NanoCovax) mũi 2 cho người tình nguyện sáng ngày 14.1.2021. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam (NanoCovax) mũi 2 cho người tình nguyện sáng ngày 14.1.2021. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Lên top