Biển quảng cáo Liên hoan âm nhạc sai ngữ pháp treo khắp Hạ Long

Một tấm pano lớn nhưng dịch sai "Liên hoan âm nhạc quốc tế" tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh chụp sáng 8.1.2020
Một tấm pano lớn nhưng dịch sai "Liên hoan âm nhạc quốc tế" tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh chụp sáng 8.1.2020
Một tấm pano lớn nhưng dịch sai "Liên hoan âm nhạc quốc tế" tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh chụp sáng 8.1.2020
Lên top