Biển quảng cáo bốc cháy, lan khắp ngôi nhà 5 tầng, 1 người nguy kịch

Ngôi nhà 5 tầng bốc cháy trên đường Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) là một cửa hàng thời trang quần áo. Ảnh: Tô Thế
Ngôi nhà 5 tầng bốc cháy trên đường Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) là một cửa hàng thời trang quần áo. Ảnh: Tô Thế
Ngôi nhà 5 tầng bốc cháy trên đường Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) là một cửa hàng thời trang quần áo. Ảnh: Tô Thế
Lên top