Biển Phước Hải, nhiều dự án du lịch bị bỏ hoang

Một góc bờ biển Phước Hải với nhiều dự án bỏ hoang nhiều năm qua.
Một góc bờ biển Phước Hải với nhiều dự án bỏ hoang nhiều năm qua.
Một góc bờ biển Phước Hải với nhiều dự án bỏ hoang nhiều năm qua.
Lên top